Mange vil hevde at det å konkurrere i musikk er en dårlig idé. Likevel arrangeres det en lang rekke konkurranser på musikkens område. Den konkurransen som kanskje flest har et forhold til er Melodi Grand Prix, eller Eurovision Song Contest som det offisiemusikklle navnet er. Etter nasjonale, innledende konkurranser sender de aller fleste land i Europa sitt bidrag til den internasjonale finalen. Denne konkurransen kringkastes til om lag en milliard mennesker verden over via TV-skjermen. Ikke bare til de europeiske landene, men også for eksempel til Australia som dessuten har fått lov til å være med i konkurransen de siste par årene.

Musikk genererer spillelyst

Så fort det skal kåres en vinner på et område som omfattes av en så massiv interesse som ESC, er det klart at spillelysten melder seg hos mange. Ikke bare blant de som er interesserte i musikk, men også blant folk som attraheres av spill i seg selv. Derfor tilbyr en lang rekke bookmakere på nett sine kunder å spille på utfallet. Ikke bare på utfallet av finalene, men også av de forutgående semifinalene. Det interessante er imidlertid at selv om så mange forståsegpåere deltar i gamblingen, så viser det seg ofte at de med lavest odds slett ikke vinner. En annen sak er at de med lavest odds ofte representerer slik musikk som etter hvert viser seg å bli gjengangerne på spillelistene rundt om i hele Europa.

At utfallet ofte er vanskelig å forutsi henger selvfølgelig sammen med at det er så mange ulike meninger om hva som til enhver tid er god musikk. Det som fenger mange i dag trenger ikke fenge mange i morgen. Og det som fenger i Norden trenger slett ikke gå hjem i Øst Europa. Den store utfordringen er å finne den musikken som går hjem i alle leire.