Dagens platebutikk er annerledes enn den var før. Det er fristende for godt voksne i dag å forbinde platebutikk med et sted hvor man kunne diskutere musikk sammen og prøvelytte valgte plater, gjerne på vinylformat. Uavhengige spesialbutikker holdt lenge stand også etter at cd-en ble introdusert, men da utviklingen innenfor digital spredning av musikk via filer som mp3 og tjenester som strømming skjøt fart, rammet dette platebutikken. Plutselig kunne musikk kopieres og deles på en helt annen måte enn før, ofte med liten eller ingen kostnad for lytteren.

Platesamlingen flyttes til pc-en

Digital lagring og avspilling av musikk ved bruk av datafiler gjorde det mulig for brukere å flytte platesamlingplatebutikken over på egen pc. Så kunne man koble denne til musikkanlegg eller høretelefoner, eller til og med produsere egne cd-plater ved hjelp av tilpasset programvare. Musikk kunne deles mellom venner enkelt og billig og det ble færre besøk til platebutikk. Det kom alternative butikker på internett for salg av musikk på fil og man kunne få musikken man ønsket hjem til seg uten å gå ut av huset. Senere kom såkalte strømmetjenester på markedet for fullt. Denne type tjenester gir mot en godtgjørelse tilgang til bruk av enorme digitale musikkbibliotek uten at man selv trenger å kjøpe eller lagre musikken.

Platebutikk i motvind

Forenklet deling av musikk til mindre kostnader har gjort at det har vokst opp en ny generasjon brukere av musikk som sjelden eller aldri kjøper plater. Dette har ofte ført til at en platebutikk ikke har kunnet drive lønnsomt lenger og har måttet avvikle. Det finnes fremdeles et marked for fysisk salg av plater over disk, men dette betjenes nå hovedsaklig av noen større kjeder. Disse har ved hjelp av stordriftsfordeler og tilpasning til salg også via internett klart å oppnå inntjening.

Den uavhengige platebutikk finnes fortsatt, men da som regel i større byer hvor det er stort nok kundegrunnlag. Noen ønsker fremdeles å handle plater med musikk i butikk, men en platebutikk har i dag tøff konkurranse mot alternative formater med stor tilgjengelighet til svært lave priser.